2011-02-17

Mėlynai baltas/Blue and white

Pagaliau nusimezgiau sau susiaučiamą megztuką.
Finally I've knitted a cardigan for myself. 

      

Pirmą kartą mezgiau reglano rankoves. Susiūtos tik rankovės nuo riešo iki pažasties, visa kita megzta be siūlių.
It was my first time knitting reglan sleeves. This knit is seamless, only the part of the sleeve between wrist and armpit is sewn.


Raštas visiškai elementarus. Norėjosi ko nors paprasto.
The stitch is completely simple. I wanted something simple. 

2011-02-13

Kaip?: Drobės raštas/ How?: Linen stitch

Kaip jau minėjau, susižavėjau šiuo raštu pamačiusi tai.
Kadangi angliškas rašto aprašymas nepasirodė aiškus, susiradau video pamokėlę.

As I have mentioned, I fell in love with this stitch, when I found this.
The description of linen stitch in english didn't look clear, so I found a video lesson.

Mezginio pusės atrodo taip:
The sides of knit look like this:


Visų pirma, noriu pasakyti, kad visada pirmąją akį eilėje nukeliu, kad ir ką megzčiau. Man toks kraštas patinka labiau. Atrodo taip:

First of all, I want to say, that  I always slip the first stich in a row whatever I knit. I like the edge then. It looks as shown below:


Video pamokėlėje buvo pradėta megzti nuo pirmos eilės akies. Yra nedidelis skirtumas. Jūs darykit taip, kaip patogiau, o aš parodysiu savąjį variantą.
Pagal minėtą pamokėlę, šiam raštui megzti reiktų lyginio skaičiaus akių ant virbalų, bet aš užsidedu nelyginį, nes pirmąją akį noriu nukelti.

In video lesson it was started to knit from the first stich. There is a small difference. You can do it as you like, but I"ll show you my version of it.
If you do it as it is shown in the video lesson, which I've mentioned, you need to cast on even mumber of stitches, but I cast on odd number of them, because I want to slip the first one.

Taigi pirmiausiai ir nukeliam pirmąją akį. Išmezgame vieną gerą.
First, slip the first stitch. Knit one. 


Siūlą perkeliame į priekinę mezginio pusę. Vieną akį nukeliame.
Move yarn to front. Slip one stich.


Grąžiname siūlą už mezginio. Vėl išmezgame viena gerą akį.
Siūlą grąžiname prieš mezginį, vieną akį nukeliame. Perkėlus siūlą už mezginio, išmezgame gerą akį.

Return yarn to back. Knit one stitch. 
Slip one stitch with yarn in front. Move yarn to back and knit one stitch.Taip ir kartojam: viena gera, viena nukelta, kol lieka pora akių eilėje. Jas abi išmezgam gerosiomis.
Repeat like this until there are two stitches left. Knit them.Pradedame antrąją eilę.
Pirmąją akį nukeliame ir perkeliam siūlą už mezginio.

The second row.
Slip the first stitch and move yarn to back.


Vieną akį nukeliame. Išmezgame vieną blogą.
Slip one stitch. Purl one. 


Vėl laikydamos siūlą už mezginio nukeliam vieną akį. Išmezgam vieną blogą. Ir taip kartojam iki eilės pabaigos.
Hold yarn in back and slip one. Purl one. And repeat like this until the row ends.


Taigi, raštas megztas taip:
I eilė: nukėlus pirmą akį, kartojama: viena gera akis ir viena nukelta, laikant siūlą prieš mezginį. Paskutinės dvi akys eilėje - gerosios.
II eilė: nukėlus pirmąją akį, kartojama: viena nukelta akis, laikant siūlą už mezginio, ir viena bloga akis.

So, knitted this way:
I row: first, slip one stitch and repeat: knit one, slip one with the yarn in front. Knit the last two stitches.
II row: slip one stitch and repeat: slip one with the yarn in back, purl one.

Raštas nėra labai sudėtingas, o atrodo įdomiai, neįprastai. Ir dryžiai atrodo gražiai.
This stitch isn't very difficult, but looks interesting. And stripes look nice. 


Šiuo raštu aš mezgiau vyrišką šaliką.
I've knitted a men's scarf in this stitch.

Gero mezgimo ;)
Good knitting ;) 

P.S. Gal parodysit, ką jums pavyko numegzt šiuo raštu? :)
P.S. Will you show, what you've managed to knit in linen stitch? :)